Obwieszczenie GP.6730.214.2021 z dnia 06.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.06.2022 o wydaniu decyzji nr 80/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 32 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako części działek o nr ewid.: 96/1, 94, 93, 92/3, 92/4, arkusz mapy 1, obręb Janków oraz jako działki nr ewid.: 95/2 i 95/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzję - format pdf
Pobierz załącznik graficzny - format pdf