Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.3.2019

Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące postępowania na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu o udzielenie decyzji na budowę budynku mieszkalno-użytkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi instalacje, przyłącza) i zagospodarowaniem terenu, oraz wniosku o udzielenie decyzji na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu przeznaczenia nowego budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u  zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie": Ogłoszenie o zamówieniu nr 519491-N-2019 z dnia 4.03.2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ ZP.271.3.2019 (format zip), Koncepcja funcjonalno użytkowa (format zip).

Informacja z art. 86 ust. 5: Informacja z otwarcia ofert (format zip).

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej: Informacja z dnia 17 kwietnia 2019 r. (format pdf).