Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xls

Wniosek o dotację celową - format docx

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - format pdf

Oświadczenie współwłaścieli - format docx

Sprawozdanie z wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu Miasta i Gminy Pleszew na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków - format docx