Zapytanie ofertowe WR.042.HSC.Z.12.2019

Treść zapytania ofertowego do pobrania: WR.042.HSC.Z.12.2019 (format docx).

UWAGA! Zmieniono termin składania ofert w związku z koniecznością odpowiedzi na zapytania oraz planowaną zmianą opisu przedmiotu zamówienia. Termin składania ofert upływa 17.01.2020 r. o godzinie 12:00.

 

Odpowiedzi na zapytania: odpowiedzi na zapytania z dnia 10 stycznia 2020 r. (format pdf).

UWAGA! Zmiana warunków udziału w postępowaniu!