Zapytanie ofertowe WI.7013.6.1.2020.MSz

Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do złożenia oferty na wymianę okien w budynku Przedszkola w miejscowości Dobra Nadzieja 38, 63-300 Pleszew w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana okien w przedszkolu w miejscowości Dobra Nadzieja".

Załączniki:

Zapytanie ofertowe - format pdf

Formularz ofertowy - format doc

Zdjęcia budynku - format pdf

Wzór umowy - format pdf


Wyjaśnienia z dnia 08.05.2020 do zapytania ofertowego - format pdf

Załącznik do p. 3 - zdjęcie  - format pdf