Deklaracje o wysokości opłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format docx

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format docx

pobierz dokument - format pdf

pobierz dokument - format doc

pobierz oświadczenie- format pdf

pobierz oświadczenie - format docx

*formularz należy pobrać na dysk, następnie należy wypełnić komputerowo, podpisać ważnym certyfikatem kwalifikowanym i przesłać na adres email: sekretariat@pleszew.pl lub za pomocą platformy ePuap.