Podstawy prawne działania

Uchwała nr XXII/272/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

Uchwała nr XXIX/339/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/281/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

 


 

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie - (format pdf)

Ewidencje i rejestry - (format pdf)

Schemat organizacyjny - (format pdf)


Regulaminy korzystania ze zbiorów i usług

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  Pleszew - format pdf

Regulamin bazy Legimi - format pdf

Regulamin czytaka Plus - format pdf

Regulamin czytnika e-booków - format pdf

Regulamin konsoli PS4 - format pdf