Zarządzenie Nr 95/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r.

Zarządzenie Nr 95/VI/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na 2012 rok.

Pobierz tekst zarządzenia + Załączniki 1,2,3,4 - format pdf

Pobierz załącznik nr 5 część 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 5 część 2 - format pdf