VIII Kadencja

Uchwała nr LXXXII/716/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/716/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/715/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024 - 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXII/714/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/714/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto i Gminę Pleszew porozumienia z Gminą Gołuchów w sprawie kierowania do środowiskowego domu samopomocy

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXII/713/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/713/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024 dla Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXII/712/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/712/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVI/588/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew",

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXII/711/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/711/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXIV/636/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Czermin

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXII/710/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r.

Uchwała nr LXXXII/710/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/709/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/709/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/708/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024? 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/707/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/707/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pleszewie do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/706/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/706/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Pleszewie do wydawania decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/705/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/705/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2025

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/704/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/704/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu Usług Społecznych dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2026

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/703/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/703/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2026

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/702/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/702/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/701/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/701/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/700/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/700/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/699/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/699/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/698/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/698/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/697/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/697/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/696/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXXI/696/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXXI/695/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r.

Uchwała nr  LXXXI/695/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie nadania Panu Ryszardowi Bosackiemu tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXX/694/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXX/694/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r.

Uchwała nr LXXX/693/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r.

Uchwała nr LXXIX/692/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r.

Uchwała nr LXXIX/691/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024- 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIX/690/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r.

Uchwała nr LXXIX/690/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Raszków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIX/689/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r.

Uchwała nr LXXIX/689/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2030

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/688/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/688/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/687/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/687/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/686/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/686/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Kubackiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf  
Pobierz rysunki - format tif
Pobierz plik app- format gml

Uchwała nr LXXVIII/685/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/685/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży przez Miasto i Gminę Pleszew nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/684/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/684/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/683/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/683/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/682/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/681/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024 - 2039.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/680/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/680/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/679/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/679/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVIII/678/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVIII/678/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2039.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVII/677/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVII/676/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVII/676/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVII/675/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r.

Uchwała nr LXXVII/675/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/674/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/673/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/672/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/672/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr LXXII/630/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/671/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/671/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/670/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/670/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2028"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/669/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/669/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miasta i Gminy Pleszew pod nazwą Centrum Usług Społecznych w Pleszewie oraz nadania statutu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/668/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/668/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu "Rodzina PPL 3+"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/667/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/667/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/666/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/666/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice -Rokutów"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/665/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/665/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Broniszewice"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/664/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/664/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi-Karmin"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/663/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/663/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/662/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/662/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/661/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/661/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/660/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/660/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/641/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/659/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/659/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/658/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/658/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/657/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/657/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/656/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/656/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r.

Uchwała nr LXXVI/655/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/654/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/653/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/653/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/652/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/652/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały nr LXVIII/596/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzyca

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/651/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/651/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXX/362/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia Pleszewskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/650/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/650/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/649/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/649/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4340P na odcinku Zawidowice - Rokutów"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/648/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/648/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4309P w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu w m. Kowalew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/647/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/647/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 4325P na odcinku Marszew - Marianin"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/646/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/646/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Remont drogi powiatowej nr 4326P na odcinku Taczanów Drugi - Karmin"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/645/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/645/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4344P w m. Dobra Nadzieja"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/644/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/644/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/643/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/643/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf  
Pobierz rysunki - format tif

Pobierz plik app- format gml

Uchwała nr LXXV/642/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/642/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/302/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/641/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/641/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXV/640/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.

Uchwała nr LXXV/640/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 października 2023 r.  w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r.

Uchwała nr LXXIV/639/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r.

Uchwała nr LXXIV/638/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIV/637/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r.

Uchwała nr LXXIV/637/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Gołuchów

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIV/636/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r.

Uchwała nr LXXIV/636/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Czermin

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r.

Uchwała nr LXXIII/635/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIII/634/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r.

Uchwała nr LXXIII/634/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIII/633/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r.

Uchwała nr LXXIII/633/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIII/632/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r.

Uchwała nr LXXIII/632/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXIII/631/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r.

Uchwała nr LXXIII/631/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/630/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/630/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/629/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/628/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/628/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/627/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/627/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie protestu przeciwko lokalizacji wybiegu dla psów usytuowanego przy ul. Warneńczyka

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/626/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/626/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/625/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/625/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/624/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/624/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Uchwała nr LXXII/623/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r.

Uchwała nr LXXI/622/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXI/621/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r.

Uchwała nr LXXI/621/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXI/620/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r.

Uchwała nr LXXI/620/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXI/619/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r.

Uchwała nr LXXI/619/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXXI/618/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r.

Uchwała nr LXXI/618/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/617/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/616/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/616/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/615/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/615/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/614/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/614/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz o zniesienie nazw miejscowości w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/613/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/613/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/612/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/612/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument - format tif
Pobierz dokument - format tif

Uchwała nr LXX/611/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/611/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania ks. prałatowi Wiesławowi Kondratowiczowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXX/610/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr LXX/610/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie nadania ks. prałatowi Henrykowi Szymcowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/609/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/608/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/608/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023- 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/607/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/607/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/606/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/606/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/605/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/605/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/604/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/604/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2793 położonej w Pleszewie w rejonie ulic Kaliskiej i Ks. Kazimierza Niesiołowskiego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/603/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/603/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania Panu Olgierdowi Wajsnisowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/602/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/602/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie nadania Panu Marianowi Adamkowi tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/601/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/601/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/600/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/600/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIX/599/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwała nr LXIX/599/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r.

Uchwała nr LXVIII/598/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVIII/597/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r.

Uchwała nr LXVIII/597/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVIII/596/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r.

Uchwała nr LXVIII/596/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzyca

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r.

Uchwała nr LXVII/595/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVII/594/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r.

Uchwała nr LXVII/594/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVII/593/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r.

Uchwała nr LXVII/593/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do projektu pn. "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" na lata 2023-2026, realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/592/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/591/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/591/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/590/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/590/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/191/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso .

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/589/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/589/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/588/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/588/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew od Powiatu Pleszewskiego realizacji zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/587/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/587/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 4335P w m. Kowalew w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Pleszewskiego".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/586/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/586/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Armii Poznań w Pleszewie wraz z rozbudową skrzyżowania z ul.: Lipową, Malińską i 70 Pułku Piechoty na skrzyżowanie typu rondo".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/585/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/585/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/584/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/584/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew .

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/583/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/583/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXVI/582/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXVI/582/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie utworzenia związku powiatowo - gminnego "PPL - Pleszewskie Przewozy Lokalne".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXV/581/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXV/580/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXV/580/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXV/579/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXV/579/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXV/578/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r.

Uchwała nr LXV/578/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIV/577/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIV/577/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/576/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/576/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/575/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/575/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/574/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kilińskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/573/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz o zniesienie nazw miejscowości w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/572/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/572/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2023 roku

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/571/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/571/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXIII/570/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r.

Uchwała nr LXIII/570/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/569/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/569/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/568/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/568/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 -  2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/567/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/567/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/566/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/566/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/565/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/565/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/564/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/563/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/563/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sowina", w obrębie Sowina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/562/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/562/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXII/561/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r.

Uchwała nr LXII/561/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2026

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/560/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/559/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/559/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/558/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/558/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały określającej stawki za 1 km przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/557/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/557/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/556/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/556/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/555/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/12/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego  "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/554/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/554/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/553/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/552/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/552/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/551/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/551/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LXI/550/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r.

Uchwała nr LXI/550/2023 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/549/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/549/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/548/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/548/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przedłożenia stanowiska w zakresie skargi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/547/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/547/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/546/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/546/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/545/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/545/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/544/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/543/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/543/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 -  2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/542/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/542/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/541/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LX/540/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LX/540/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LIX/539/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIX/538/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LIX/538/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVIII/537/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVIII/537/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVIII/536/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVIII/536/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVII/535/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVII/534/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVII/534/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVII/533/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVII/533/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVII/532/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVII/532/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 grudnia 2022 roku w sprawie przekazania ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/530/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/530/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/529/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/529/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/528/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 4309P w m. Kowalew oraz na drodze powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi (przebudowa i doposażenie)"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/527/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/527/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew - Zielona Łąka"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/526/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/525/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/525/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/524/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r

Uchwała nr LVI/524/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/266/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gm. Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/523/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/523/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa i współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/522/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/522/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu naliczenia kwoty kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych dowożonych przez rodziców do przedszkoli i szkół.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/521/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/521/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/520/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/520/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LVI/519/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Uchwała nr LVI/519/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r.

Uchwała nr LV/518/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LV/517/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r.

Uchwała nr LV/517/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LV/516/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r.

Uchwała nr LV/516/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LV/515/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r.

Uchwała nr LV/515/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LV/514/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 r.

Uchwała nr LV/514/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r.

Uchwała nr LIV/513/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIV/512/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r.

Uchwała nr LIV/512/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIV/511/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r.

Uchwała nr LIV/511/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIV/510/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 r

Uchwała nr LIV/510/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/509/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/508/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/507/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/507/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie regulaminu korzystania z wybiegów dla psów na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/506/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/506/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/505/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/505/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/504/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/503/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/503/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/502/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/502/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/501/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/501/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/500/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/500/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Marszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/499/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/498/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/498/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/497/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/497/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr LIII/496/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/496/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/495/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/495/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz rysunki - format tif
Pobierz plik app- format zip

 

Uchwała nr LIII/494/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/494/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LIII/493/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Uchwała nr LIII/493/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LII/492/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2022 r.

Uchwała nr LII/492/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Pleszewie dotyczącego planowanych przebiegów linii kolejowych na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LII/491/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2022 r.

Uchwała nr LII/491/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skarg złożonych do Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LII/490/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2022 r.

Uchwała nr LII/490/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2022 r.

Uchwała nr LI/489/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/488/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/488/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/487/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/487/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/486/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/486/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego wraz z odpowiedzią na skargę

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/485/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/485/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/484/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/484/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/483/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/483/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4341P w m. Ludwina"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr L/482/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 r.

Uchwała nr L/482/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 września 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz rysunki - format tif
Pobierz plik app- format gml

Uchwała nr XLIX/481/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLIX/481/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLIX/480/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLVIII/479/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLVIII/478/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLVIII/477/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVIII/476/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLVIII/476/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/475/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/474/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2035.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/473/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew oraz o poddaniu się dobrowolnym egzekucji.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/472/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/470/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/470/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew - Etap I.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz rysunki - format tif

Pobierz plik app- format gml

Uchwała nr XLVII/469/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/469/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 179/18 położonej w miejscowości Kuczków od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVII/468/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 r.

Uchwała nr XLVII/468/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/467/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/467/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/466/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/465/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r

Uchwała nr XLVI/465/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/464/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/463/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Grodzisko"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/462/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/462/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/350/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/461/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/461/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9czerwca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2022/2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/460/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/459/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/459/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ul. Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz rysunki - format zip

Pobierz plik app- format xml

Uchwała nr XLVI/458/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/458/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/457/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/457/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/456/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/456/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze zamiany działki położonej w Nowej Wsi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/455/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/455/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/454/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/454/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLVI/453/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 r.

Uchwała nr XLVI/453/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 czerwca 2022 roku w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r.

Uchwała nr XLV/452/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLV/451/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r.

Uchwała nr XLV/451/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLV/450/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r.

Uchwała nr XLV/450/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLV/449/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 r.

Uchwała nr XLV/449/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/448/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/448/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/447/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/446/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/446/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/445/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/445/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie naprawy i programów ochrony powietrza

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/443/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/442/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie do załatwiania indywidualnych spraw dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/441/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przybyli na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i przebywają na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/440/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/440/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie nadania nazwy placowi w miejscowości Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/439/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/438/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Uchwała nr XLIV/438/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIV/437/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 r

Uchwała nr XLIV/437/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/436/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji przedmiotowej Pleszewskiemu Centrum Medycznemu w Pleszewie Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa w Pleszewskim Centrum Medycznym"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/435/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/435/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/434/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/433/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/432/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/432/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/431/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/431/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/430/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/430/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/429/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/429/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/428/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie powierzenia spółce Sport Pleszew Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/427/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/427/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie nadania nazwy drodze w Kowalewie i Korzkwach

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/426/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/426/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/425/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/425/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Zawady, Zawidowice, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/424/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/424/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/423/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/423/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLIII/422/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Uchwała nr XLIII/422/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r.

Uchwała nr XLII/421/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r.

Uchwała nr XLII/420/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLII/419/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r.

Uchwała nr XLII/419/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLII/418/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 r.

Uchwała nr XLII/418/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/417/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/416/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022 - 2034

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/415/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/415/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Dobra Nadzieja - Ludwina oraz Ludwina - Janków"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/414/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/414/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydania zakazu: stosowania maseczek ochronnych, stosowania kwarantann i izolacji medycznej oraz stosowania szczepionek mRNA

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/413/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/413/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu termomodernizacji budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/412/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/412/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w Pleszewie  zadań własnych Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/411/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/411/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powierzenia spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie  zadania własnego Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/410/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/410/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/409/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/409/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/408/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/408/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/407/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/407/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/406/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/406/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/405/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/405/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XLI/404/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 r.

Uchwała nr XLI/404/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lutego 2022 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla terenu objętego mpzp Kaliska - Lenartowicka w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/403/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/402/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/402/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/401/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/401/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/399/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/399/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/398/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/398/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/397/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/397/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/396/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/395/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2022-2034.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/394/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/393/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/392/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/391/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/391/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/390/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/389/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/389/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/388/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/388/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/386/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XL/385/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XL/385/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie oddania hołdu Powstańcom Wielkopolskim 1918 - 1919 w 103 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIX/384/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIX/383/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIX/383/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/382/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/382/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/381/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/381/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Wielkopolska" Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/380/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r.

Uchwała nr XXXVIII/380/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/379/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/378/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/377/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/377/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/376/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/376/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/375/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/375/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/374/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/374/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/373/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/372/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/371/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/371/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/370/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/370/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/369/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/369/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomosci wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/368/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/368/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/367/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/366/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/366/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/365/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/365/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/364/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/364/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/363/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/363/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/362/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/362/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/361/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/361/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania Rady Muzeum Regionalnego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/359/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/358/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/357/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/357/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie złożenia oświadczenia o cofnięciu skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zawisłego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/356/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/355/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/355/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/354/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/354/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie monitoringu fazy poeksploatacyjnej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dobrej Nadziei

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/353/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/353/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/352/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie: Wieloletniego programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022 - 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/351/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/350/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII /255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/349/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 pażdziernika 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/349/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 pażdziernika 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/348/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 pażdziernika 2021 r.

Uchwała nr XXXVI/348/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 września 2021 r.

Uchwała nr XXXV/347/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/346/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/346/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/345/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/345/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/344/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/344/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/343/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/342/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/341/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/341/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie objęcia udziałów w spółce Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/340/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/340/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/339/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/339/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/338/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/338/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew - etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew i przekazania go do organu regulacyjnego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/336/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/336/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/335/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/335/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4337P w zakresie budowy chodnika w miejscowości Brzezie Etap II"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/334/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/334/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika na ul. Kaliskiej w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/333/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 4336P i 4175P w miejscowości Suchorzew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/332/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/332/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4351P (ul. Bogusza) w miejscowości Pleszew (na odcinku od ul. Reja do ul. Słowackiego w części dotyczącej adaptacji chodnika na ciąg pieszorowerowy)"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/331/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/331/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4338P w miejscowości Lenartowice"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/330/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/330/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4342P w zakresie budowy chodnika na odcinku Pleszówka - Brzezie"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/329/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/329/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodników wzdłuż ulicy Al. Wojska Polskiego na drodze powiatowej nr 4367P w miejscowości Pleszew po obu stronach ulicy na ciągi pieszo-rowerowe Etap IV"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIV/327/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r.

Uchwała nr XXXIV/327/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania Panu Piotrowi Hasińskiemu tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia terminu utraty mocy obowiązującej Zarządzenia Porządkowego nr 1/VIII/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Ekologicznego Miasteczka Ruchu Drogowego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXIII/324/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Uchwała nr XXXIII/324/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 lipca 2021 r.

Uchwała nr XXXII/323/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz plik app- format gml

Uchwała nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/322/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/321/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/320/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/320/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/319/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/318/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/318/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w latach 2021 - 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/317/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/316/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/315/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 639272P w miejscowości Pleszew ul. Famotu położonej na działce nr 2452/5 (obręb Pleszew, gmina Pleszew, powiat pleszewski).

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/314/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/313/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/312/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/310/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/309/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Kaliska, Lenartowicka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/308/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/308/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII /255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/305/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/305/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/304/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/304/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/303/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/303/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2021/2022.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/302/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/302/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/301/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/301/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej Nr 11 na odcinku Pleszew - Piekarzew".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/300/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/300/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Poprawa bezpieczeństwa na i w obrębie przejścia dla pieszych w miejscowości Piekarzew DK11".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/299/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/299/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/298/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/298/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Pleszewskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/297/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/296/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/294/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/293/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/292/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/292/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnetrznym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/291/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/290/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr XXX/290/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Prokopowskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/289/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu zgłaszania projektów uchwał Rady Miejskiej w Pleszewie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/288/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/287/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/286/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2021 roku

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/285/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 15.19

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/284/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r. w zakresie podjęcia uchwały w sprawie szczepień przeciwko COVID-19 złożonej pocztą elektroniczną o godz. 17.37

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/283/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/283/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 stycznia 2021 r. - listu otwartego w sprawie poniesienia przez jego adresatów konsekwencji prawnych i finansowych wobec osób, które są lub będą ofiarami fatalnych decyzji rządu RP dotyczących masowych szczepień oraz polityki związanej z pandemią koronowirusa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/282/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie złożenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego (o właściwość) pomiędzy Radą Miejską w Pleszewie a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/281/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/280/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/280/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/279/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 10 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/278/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/276/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/275/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/274/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/274/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustalenia opłat dodatkowych i manipulacyjnych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich użyteczności publicznej organizowanych przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2025

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2030

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r.

Uchwała nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/269/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/269/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/268/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/267/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVIII/265/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Uchwała nr XXVIII/265/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z I raty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/262/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/261/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2021-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/260/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/259/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/258/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/258/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie rozpoznania skargi z dnia 23 listopada 2020 roku na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/257/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/256/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/255/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/254/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/253/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/251/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/251/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/250/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/250/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXVII/248/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/247/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/247/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/246/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/245/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/245/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/419/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/244/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/244/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/243/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/243/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/242/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/242/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019- 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/241/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/240/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie : zmiany uchwały Nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2024.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.w sprawie: przyjęcia Strategii rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2036

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/238/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/237/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/237/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r.

Uchwała nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie nadania nazwy rondu w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z organiczoną odpowiedzialnością w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew, przyjętego uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 paździenika 2015 roku w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - wschód" dla części wsi Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r.

Uchwała nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie i w obrębie wsi Kowalew, Nowa Wieś, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom w Zielonej Łące.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Wschodniej i Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 R.

Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/192/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/192/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2235/2 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup respiratorów - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości Taczanów Drugi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023".

Pobierz dokument - format  pdf

 

Uchwała nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289,2290 i 2291/2, położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku, w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszewna lata 2020 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r

Uchwała nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf 

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf  

Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz 
załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 roku, w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa a art.3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie : utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansoweji organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2035"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołaniaczłonków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z  parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie : nadanie nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie : nadanie nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczonąodpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieczęści wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 roku, w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz Załącznik1 - format pdf

Pobierz Załącznik2 - format pdf

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r.

Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r.

Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz Załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
z zakresu drogownictwa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektroniczne.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do poręczenia pożyczki zastawem rejestrowym na udziałach Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski " dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przejęcia działki nr 18/55 położonej w Bronowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Rodzina PPL 3+".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.6.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Przebudowa ulicy Bogusza", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie : nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz Załącznik 1 - format pdf
Pobierz Załącznik 2 - format.pdf

Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz Załącznik 1 - format pdf
Pobierz Załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1316/1 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf