VIII Kadencja

Uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/226/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/225/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/224/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Pleszewie oraz zamianę nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobra Nadzieja i Ludwina, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/218/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/217/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/216/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. H. Wieniawskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/215/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/334/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r.

Uchwała nr XXIV/214/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie nadania nazw drogom w Zielonej Łące.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/213/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/212/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/211/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinasowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/210/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r.

Uchwała nr XXIII/209/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pleszewie u zbiegu ulic Wschodniej i Polnej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/208/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/231/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych z budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/207/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie powołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/206/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie odwołania skarbnika Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/205/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania dotyczącego wykonania ścieżek rowerowych na drogach powiatowych tj. na ulicy Zamkowej, Słowackiego, Ogrodowej, Lipowej, Kazimierza Wielkiego w Pleszewie w ramach zadania pod nazwą "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie opłaty targowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 R.

Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/192/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/192/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2020/2021.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 2235/2 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/190/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Karta "Senior PPL 60+"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/189/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 10/15 położonej w miejscowości Kowalew od spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/188/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/187/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/184/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/183/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/181/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/180/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu z przeznaczeniem na zakup respiratorów - sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych ze zwalczaniem COVID-19.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2020 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 165/10 położonej w miejscowości Taczanów Drugi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przejęcia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 272/14 położonej w miejscowości Chrzanów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu karta "Senior PPL 60+".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie i sposobu ich pobierania..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanym COVID-19.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Uchwała nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii COVID-19.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/166/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/165/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/164/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/163/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku ? południowym ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Rozesłania Św. Apostołów w Brzeziu.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/162/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/283/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pleszew na lata 2017-2023.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/161/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Nr 5 Jordanowskiego w Pleszewie i Osiedla Nr 6 Wokół Wieży w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/160/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/159/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/158/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

 

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r.

Uchwała nr XVIII/157/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2023".

Pobierz dokument - format  pdf

 

Uchwała nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew w rejonie ulic Kaliskiej, Wschodniej i Piaski.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r.

Uchwała nr XVII/154/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 2288, 2289,2290 i 2291/2, położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/153/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/150/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 roku, w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/149/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszewna lata 2020 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XVI/146/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście i Gminie Pleszew na rok szkolny 2019/2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r

Uchwała nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r.

Uchwała nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf 

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIV/134/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf  

Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r.

Uchwała nr XIV/133/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2032

Pobierz dokument - format pdf 
Pobierz załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz 
załącznik 1 - format pdf
Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Jarocinie a Miastem i Gminą Pleszew w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/129/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/128/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Krzyżową, Kaliską i Garncarską w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/126/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 roku, w sprawie: wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/125/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/124/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/123/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Taczanowie Drugim.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/122/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/121/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/120/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Św. Królowej Jadwigi w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/118/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa a art.3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r.

Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/114/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/113/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/112/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie : utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta i Gminy Pleszew" oraz zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansoweji organizacyjnej dla niektórych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/111/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych dla projektu pn. "Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2035"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/110/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/109/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie powołaniaczłonków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/108/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wskazania członków Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/107/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/105/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z odpowiedzią na skargę..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/104/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego" w roku 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania z  parków zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie : nadanie nazw drogom wewnętrznym w Zielonej Łące

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie : nadanie nazw drogom w Kowalewie i Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/97/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. 70 Pułku Piechoty.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/96/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wniesienia aportu do Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczonąodpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/94/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębieczęści wsi Piekarzew i Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r.

Uchwała nr XII/93/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zwolnienia wicedyrektora od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/92/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 roku, w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/91/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/90/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie: wniesienia aportu do Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/89/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/88/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz Załącznik1 - format pdf

Pobierz Załącznik2 - format pdf

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r

Uchwała nr XI/87/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r.

Uchwała nr XI/86/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do spółki "ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r.

Uchwała nr X/85/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: przekazania w użyczenie Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych położonych w Pleszewie przy ulicy Fabrycznej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r.

Uchwała nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanych i zagospodarowanych działek nr 2445/17 i 2445/19 położonych w Pleszewie przy ul. Fabrycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/83/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/82/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz Załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/384/2018 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania inwestycyjnego
z zakresu drogownictwa

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/79/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zamiaru przystąpienia do prac nad koncepcją utworzenia związku międzygminnego realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/78/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/77/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/76/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektroniczne.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/75/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r.

Uchwała nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/72/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew wotum zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/69/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/67/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do poręczenia pożyczki zastawem rejestrowym na udziałach Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/65/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 20 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/64/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew uprawnień do stanowienia wysokości cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie oraz urządzeń cmentarnych położonych na jego terenie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Pleszewskiej Rady Seniorów.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/60/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski " dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/59/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej, zabudowanej stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Bronowie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: przejęcia działki nr 18/55 położonej w Bronowie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVIII/203/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/56/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/55/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXVI/313/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia i realizacji programu "Rodzina PPL 3+".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/54/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.

Uchwała nr VIII/53/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 maja 2019 r.. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VII/51/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Uchwała nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie pomiędzy ulicami Śmieja Młyn, Polnej i Wschodniej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/50/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/49/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/48/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/47/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/414/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2021

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/45/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/44/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie: programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/43/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pleszew w 2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/42/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r.

Uchwała nr VI/41/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 - letnie i dzieci młodsze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.6.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 -2032.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik nr 1 - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Targową oraz skrzyżowania ulicy Malińskiej z ulicą Targową", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 r.

Uchwała nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 lutego 2019 w sprawie: przyjęcia przez Miasto i Gminę Pleszew zadania pn. "Przebudowa ulicy Bogusza", realizowanego w ramach zadania pn. "Rozbudowa ulicy Targowej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie : nadania nazwy drodze wewnętrznej w Kowalewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVI/413/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku - ołtarzu bocznym w kościele parafialnym p.w. Św. Floriana w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynków wielorodzinnych w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/24/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/241/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r.

Uchwała nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach konkursu programu priorytetowego "GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019 - 2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz Załącznik 1 - format pdf
Pobierz Załącznik 2 - format.pdf

Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2018-2032

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz Załącznik 1 - format pdf
Pobierz Załącznik 2 - format pdf

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/418/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Szpitalna, Poznańska w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/186/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2019-2023".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/336/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Wieloletniego Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014 - 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r.

Uchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/310/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 listopada 2017r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 1316/1 położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa - Etap I

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/327/2017 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w zakresie administracji publicznej

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r.

Uchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r.

Uchwała nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf