Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 maja 2012 r.

Porządek obrad XVII Sesji Rady Miejskiej  w  Pleszewie w dniu 7 maja 2012 r.

1)    Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2)    Przedstawienie porządku obrad.
3)    Przyjęcie protokołu Nr XVI/2012 z dnia 29.03.2012 r.
4)    Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w I kw. 2012 r.
5)    Informacja Burmistrza o wydanych zarządzeniach i ich realizacji.
6)    Problem narkotyków i uzależnień wśród młodzieży.
7)    Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 – 2020.
8)    Podjęcie uchwał w sprawie:    

a.    zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew,
pobierz (pdf)
b.    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2012 – 2023, pobierz (pdf)
c.    zmiany uchwały Nr XIV/147/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok,
pobierz (pdf)
d.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Borucin,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załacznik (pdf)
e.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Janków,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
f.    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanowice,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
g.    zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
h.    zmiany uchwały Nr XXVI/219/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
i.    zmiany uchwały Nr XXXI/272/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
j.    zmiany uchwały Nr XV/158/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Marszew,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
k.    zmiany uchwały Nr XXVI/220/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowiny Błotnej,
pobierz uchwałę(pdf)
pobierz załącznik (pdf)
l.    zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew,
pobierz (pdf)
pobierz załącznik (pdf)
m.    zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi,
pobierz uchwałę
pobierz załącznik (pdf)
n.    uchwalenia statutu Osiedla nr  2 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
o.    uchwalenia statutu Osiedla nr  3 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
p.    uchwalenia statutu Osiedla nr  4 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
q.    uchwalenia statutu Osiedla nr  5 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
r.    uchwalenia statutu Osiedla nr  8 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
s.    uchwalenia statutu Osiedla nr  9 w Pleszewie,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
t.    uchwalenia statutu sołectwa Borucin,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
u.    uchwalenia statutu sołectwa Bronów,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
v.    uchwalenia statutu sołectwa Bógwidze,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
w.    uchwalenia statutu sołectwa Grodzisko,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
x.    uchwalenia statutu sołectwa Janków,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
y.    uchwalenia statutu sołectwa Korzkwy,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)

z.    uchwalenia statutu sołectwa Pacanowice,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
aa.    uchwalenia statutu sołectwa Piekarzew,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
bb.    uchwalenia statutu sołectwa Prokopów,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
cc.    uchwalenia statutu sołectwa Suchorzew,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapkę (pdf)
dd.    uchwalenia statutu sołectwa Zawidowice,
pobierz (pdf)
pobierz statut (pdf)
pobierz mapke(pdf)

9)    Informacja zespołu ds. gospodarki odpadami.
10)    Interpelacje radnych.
11)    Odpowiedzi na interpelacje.
12)    Sprawy różne.
13)    Informacja w sprawie biogazowi w miejscowości Zielona Łąka.