Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020 - Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki:

Projekt umowy - format docx

Opinia geologiczna - format zip

Harmonogram - format xlsx

Program funkcjonalno użytkowy - format zip

Wizualizacje - format zip

Klucz publiczny - format asc


Informacja z dnia 11.05.2020 - format pdf


Ogłoszenie  z dnia 21.05.2020 - format pdf

Informacja z dnia 21.05.2020 - format pdf

Zmiana zagospodarowania terenu - format pdf

Harmonogram - format xlsx


Informacja z dnia 25.05.2020 - format pdf


Informacja z dnia 29.05.2020 - format pdf

Projekt umowy po zmiananch - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01.06.2020 - format pdf


Informacja z dnia 12.06.2020 - format pdf


Informacja z dnia 18.06.2020 - format pdf


Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.06.2020 - format pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 29.06.2020 - format pdf