Archiwum oświadczeń majątkowych

Marian Adamek - oświadczenie majątkowe za rok 2003

Marian Adamek - Burmistrz Miasta i Gminy
 
I
Zasoby pieniężne
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej
50 000
 
-    środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej
-----------
 
-    papiery wartościowe
------------
 
 
II
Nieruchomości
 
Opis
Powierzchnia
Tytuł prawny
Wartość
 
-    dom
196m2
współwłasność
250 000
 
-    mieszkanie
104,43m2
własność
73 000
 
-    grunty rolne,
4,2186ha
współwłasność
145 000
 
-    garaż na działce o pow 0.02,465ha
27,7 m2
własność
7 500
 
-    oficyna na działce o pow. 0.01,43ha
46 m2
współwłasność
10 000
 
 
III
Udziały w spółkach handlowych
 
Nazwa
Ilość
więcej niż 10%
Dochody
 
-    nie dotyczy
--------
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
--------
-----------
----------
 
 
IV
Akcje spółek handlowych
 
Nazwa
Ilość
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
-    nie dotyczy
-----------
----------
 
 
V
Mienie nabyte
 
-    nie dotyczy
 
-    nie dotyczy
 
 
VI
Prowadzenie/zarządzanie działalnością gospodarczą
Przychody
Dochody
 
-    nie dotyczy
----------
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
-----------
 
 
VII
Pełnione funkcje w spółkach, spółdzielniach i fundacjach
 
Nazwa
Dochody
 
-    nie dotyczy
-----------
 
-    nie dotyczy
-----------
 
 
VIII
Inne dochody
 
Opis
Dochody
 
-    umowa o prace 
136 188,89
 
-    najm
24,117,30
 
 
IX
Mienie ruchome powyżej 10 000 PLN
 
-    samochód osobowy VW Passat 2002
 
-    Samochód osobowy Fiat Punto 1998
 
 
X
Zobowiązania finansowe powyżej 10 000 PLN
 
14.250,42 PLN, PKO BP S.A. kredyt odnawialny
 
 
Lista wiadomości
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
Oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majątkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenie majatkowe za rok 2005
oświadczenia majątkowe za rok 2005